Team

Anja Pardieck
Tandarts

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)
Lid van de NMT.

Gevolgde na- en bijscholing in 2010: 80 uur, waarvan 64 uur bij door het Kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.
Big-registratienummer: 79022106802
Relatie tot de praktijk: Eigenaar

Op donderdag is er een freelance mondhygiëniste, Marian, in de praktijk aanwezig.
Zij behandelt ook patiënten die niet inschreven zijn bij tandarts Anja Pardieck.