Behandeling

Graag zie ik U regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek neem  ik zonodig de dagelijkse mondverzorging met U door, zodat Uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig onderneem ik actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in Uw gebit worden geconstateerd, bespreek ik met U of extra behandeling nodig is. Ook vertel ik U over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt U nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreek ik direct met U en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeer ik U over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Ik doe dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 150 euro. Na Uw instemming voer ik de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 15 werkdagen.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, hoeft U niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Mondhygiëne / Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Endodontologie / Implantologie / Parodontologie / Behandeling van patiënten met angst / Gnatologie / maxillo faciale prothetiek.

De informatie over Uw gebit en de historie van de behandelingen sla ik op in mijn computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Ik bewaar de gegevens minstens 15 jaar. Op Uw (schriftelijk) verzoek kan ik Uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.