Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Met ingang van 13 augustus 2013 veranderen de betaalwijzes in mijn praktijk. Voor patiënten met een tandartsverzekering bij Agis, Avéro Achmea, CZ, Deltal Lloyd, Interpolis, Ohra of Zilveren Kruis Achmea kan ik tot eind 2013 de rekening rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
Bij Zorg en Zekerheid kan ik alleen de tandheelkundige zorg die onder de basisverzekering valt (kinderen tm 17 jaar en volledige protheses) rechtstreeks declareren.
Overige nota’s kunnen direkt contant of via PIN betaald worden.
Indien U niet direkt betaalt krijgt U de nota via Famed. Als U een tandartsverzekering bij een andere dan bovengenoemde verzekeringen hebt krijgt U van Famed alleen een rekening voor het onverzekerde gedeelte.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.