Klachten

Ik doe er alles aan om U de beste tandheelkundige zorg te bieden en heb daarover graag goed contact met U. Daar kunt U van opaan. Mocht het een keer voorkomen dat U vindt dat ik U onjuist of onzorgvuldig informeerde of behandelde, dan vraag ik U dit eerst persoonlijk met mij te bespreken. Voor mij is het belangrijk te weten dat U een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Ik wil U graag uitleggen waarom ik iets op een bepaalde manier heb gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Ik vertrouw er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Hier vindt U mijn contactgegevens.

Informatiepunt
Wilt U meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt U terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door mijn beroepsorganisatie KNMT.

Klachtenregeling
Indien we gezamenlijk niet tot een voor U bevredigende oplossing komen, dan kunt U terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij ik ben aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

– Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

– Formele klachtbehandeling. Wanneer U geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt U de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en Uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.