Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor Uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteed ik veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan U. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Ik hanteer daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Mijn praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteitenbeschikbaar. Mijn praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen Themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stel ik zeer op prijs. Hebt U suggesties hoe ik u beter van dienst kan zijn? Neem dan contact met mij op. Zo kan ik ervoor zorgen dat ik goede kwaliteit blijf leveren.